Vol 3, No 1 (2016)

Table of Contents

Review Articles

Harshad Rajendra Mene, Nikhil Rajendra Mene, Durgesh Rameshlal Parakh, Tushar B. Ingale, Datta R. Magar, Madhuri R. Mangale
1-18
Total views: 648 [102 Downloads]
Jaydeep Narendra Dusane, Vrushali Mogal, Pankaj Borse, Priya Thakare, Sanjay Kshirsagar
19-31
Total views: 443 [96 Downloads]
Gitanjali Deokar, Sanjay Kshirsagar, Pratiksha Anil Deore, Harshada Kakulte
32-41
Total views: 563 [76 Downloads]
Asish Dev, Sameer S. Mundke, Prajakta K. Pawar, Smitapadma Mohanty
42-49
Total views: 704 [97 Downloads]
Gitanjali Deokar, Pratiksha Anil Deore, Sanjay Kshirsagar
50-59
Total views: 796 [85 Downloads]
Soniya Devasani, Asish Dev, S. Rathod Rathod, Ganesh Deshmukh
60-69
Total views: 504 [194 Downloads]
Rinki K seth, Aruna Agrawal, G.P. Dubey
70-82
Total views: 1450 [118 Downloads]

Research Articles

Salisu Abubakar, B. O. Akanbi, V. A. Etim, O. Segun, J. C. Ogbu
83-91
Total views: 1192 [110 Downloads]
Abdeen Mustafa Omer
92-114
Total views: 411 [98 Downloads]
Suman Kumar Mekap, Sabuj Sahoo, Kunja Bihari Satapathy, Sagar Kumar Mishra
115-125
Total views: 394 [98 Downloads]
Rajat Sahni, Versha Parcha, Yogita Dobhal, Alok Maithani
126-134
Total views: 293 [79 Downloads]
Nitin Deshmukh, Prabhat Kumar Das, K. Karma
135-139
Total views: 356 [84 Downloads]


Creative Commons License

 

© Copyright 2018 - Pharmaceutical and Biological Evaluations